Skip to main content
Home > Nieuws > Algemeen > Een nieuw bestuur

Op 12 oktober is een Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd. Hierin is het voorstel voor de inrichting van een nieuw bestuur en de ondersteunende commissies voorgelegd aan de leden. De aanwezige leden en ouders van onze jongere leden hebben vervolgens hun stem uit mogen brengen over dit voorstel. Deze stemming was positief waarmee het voorstel is aangenomen. Hiermee heeft de HBV Hornets vanaf nu een nieuw bestuur!

Als nieuw bestuur zijn we hier erg blij mee. Afgelopen periode zijn al verschillende acties in gang gezet. Nu kunnen we deze echt gaan uitvoeren. Eén van de belangrijkste punten waar we de komende periode aan willen werken is de communicatie binnen de vereniging. Hier hebben we ook jullie hulp bij nodig als lid van deze vereniging en als ouder. Heb je ideeën of opmerkingen, dan horen wij dat graag! Tijdens trainingen en wedstrijden kun je ons altijd aanspreken. Daarnaast kun je ook mailen naar info@hbvhornets.nl

Laten we er met z’n allen een mooi seizoen van maken!