Skip to main content

Contributie

De contributie wordt in maandelijkse termijnen geïncasseerd via een automatische incasso. Hiermee wordt de contributie omstreeks de 20de van die maand afgeschreven. De hoogte is afhankelijk van het team waar je in speelt en of je wedstrijden speelt. Bij de wedstrijdspelende leden is namelijk de bondcontributie van de NBB en het gebruik van het wedstrijdtenue opgenomen in het tarief.

Voor het huidige seizoen gelden de volgende tarieven.

Team Recreant Wedstrijd spelend
Peanuts en U12 € 19,00 € 25,50
U14 € 20,00 € 26,00
U16 € 20,00 € 26,50
U18 en U20 € 22,50 € 29,00
Senioren € 24,00 € 31,00

Indien er sprake is van een langdurige blessure (= langer dan 3 maanden) dan kun je contact opnemen met één van de bestuursleden van het dagelijks bestuur. Dan gaan we samen kijken hoe we je tegemoet kunnen komen.

Als HBV Hornets vinden wij het erg belangrijk dat ieder kind en / of volwassene in het kader van zijn / haar (sport)ontwikkeling en gezondheid als lid deel moet kunnen uitmaken van onze vereniging. Ook als er (tijdelijk) de financiële draagkracht hiervoor ontbreekt. Vanuit deze gedachte willen wij als basketbalvereniging een financiële tegemoetkoming bieden aan die leden die niet in aanmerking komen voor andere, reeds bestaande, ‘support’ mogelijkheden zoals bijv. het Jeugdsportfonds Friesland en / of de gemeente. Je kunt ook altijd naar één van de bestuursleden toestappen om hierover informatie te krijgen.