Skip to main content

Hornets beleidsplan

In het beleidsplan van de HBV Hornets is vastgelegd hoe de vereniging zich de komende jaren wil gaan ontwikkelen. Het uitgangspunt hiervoor is vastgelegd in de missie en visie van de vereniging.

HBV HORNETS

Onze missie

HBV Hornets, de basketbalvereniging voor jong en oud.
Waar saamhorigheid, clubgevoel en de ontwikkeling van onze leden samen komen en hoog in het vaandel staan. Samen zijn wij HBV Hornets!

HBV HORNETS

Onze visie

Als vereniging vinden wij het belangrijk om te blijven groeien. Wij willen een vereniging zijn waar wij, binnen de mogelijkheden van de vereniging, een ieder die wil basketballen graag welkom heten. Naast dat we streven naar kwalitatief goed basketbal, vinden wij het vooral belangrijk dat onze leden plezier ervaren in de sport. Saamhorigheid en betrokkenheid vanuit leden en ouders zijn daarbij heel belangrijk voor ons als vereniging.

HBV HORNETS

Integriteitsplan

In de missie is onder andere vastgelegd dat wij het belangrijk vinden dat de leden plezier ervaren in de sport. Een onderdeel van ‘plezier’ ervaren is natuurlijk ook dat jij je als lid veilig voelt binnen de vereniging. Om dit te realiseren zijn verschillende maatregelen getroffen. Deze zijn vastgelegd in het integriteitsplan.