Skip to main content

Voorwaarden lidmaatschap

HBV Hornets is een vereniging die de hulp nodig heeft van zijn leden. Zonder deze inzet is het o.a. niet mogelijk om wedstrijden te organiseren of trainingen te verzorgen. Daarom gelden de volgende voorwaarden als je lid bent van deze vereniging.

 • Leden van 16 jaar en ouder volgen de basis scheidsrechtercursus. Hiermee wordt een F-licentie verkregen.
 • Leden van 18 jaar en ouder, die wedstrijden spelen op Rayonniveau, volgen een vervolg scheidsrechtercursus. Hiermee wordt een E-licentie verkregen.
 • Alle leden ouder dan 16 jaar vervullen minimaal één maal per jaar een taak om thuiswedstrijden mogelijk te maken. Het gaat hier om het tafelen, zaalcommissie of scheidsrechter.

Als lid heb je ook enkele rechten. Daarnaast ben je door je lidmaatschap verplicht tot een aantal zaken. Deze zijn hierna opgesomd:

 • Je hebt het recht op het volgen van de wekelijkse trainingen zoals deze door het bestuur worden samengesteld aan de start van ieder seizoen.
 • Je hebt het recht om te spelen in competitieverband in een bepaald team mits er voldoende teamgenoten zijn.
 • Je hebt het recht om deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde evenementen en toernooien.
 • Je hebt het recht om de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij te wonen en daar je stem te laten gelden.
 • Je hebt het recht om bij een langdurige blessure, met een minimum van 3 maanden, de contributie terug te vragen over de periode dat je geblesseerd bent.
 • Je hebt de plicht om in competitieverband het officiële tenue van de vereniging te dragen.
 • Je hebt de plicht de contributie te voldoen die aan het lidmaatschap van de vereniging hangt en in de Algemene Leden Vergadering is vastgesteld.
 • Je hebt de plicht om de supportacties, zoals de grote clubactie, Poeisz-actie etc. binnen jouw mogelijkheden optimaal te ondersteunen. Leden van 18 jaar en ouder zijn verplicht om bij de grote clubactie minimaal 3 loten te (ver-)kopen.
 • Je hebt de plicht je te houden aan de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van accommodaties en de faciliteiten van deze accommodaties waar de vereniging gebruikt van maakt.