Wij doen mee met “Kies voor Hart en Sport”

Basisscholen en sportaanbieders in de gemeente Achtkarspelen, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel hebben de mogelijkheid deel te nemen aan Kies voor Hart en Sport. Met dit project worden leerlingen van groep 5 t/m 8 in de gelegenheid gesteld kennis te maken met diverse sport- en bewegingsactiviteiten zodat zij op korte of langere termijn een meer bewuste keuze kunnen maken voor de bewegingsactiviteit die het beste bij hen past.

Het project wordt georganiseerd door de afdeling sportstimulering van de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel.

Het project ‘Kies voor Hart en Sport’ is een landelijk sportstimuleringsproject, ontwikkeld door de Nederlandse Hartstichting en NOC*NSF. De doelstelling van het project ‘Kies voor Hart en Sport’ is: het gericht en mogelijk blijvend motiveren van leerlingen van groep 5 t/m 8 van basisscholen om in de vrije tijd, op vrijwillige basis, deel te nemen aan sportactiviteiten in de eigen regio.

Het programma

Het programma van ‘Kies voor Hart en Sport’ bestaat uit twee onderdelen:

  • Lesmodules op de basisschool worden uitgevoerd door ‘High Five’ for sport en basisscholen.
  • Sportkennismaking bij sportaanbieders.

Lesmodules op de basisschool

Op de school worden 2 tot 6 lessen over gezondheid en sport met de introductie van enkele sporten door eigen leerkracht en externe vakleerkrachten gegeven.

Sportkennismaking bij de sportaanbieder

Elke leerling krijgt de mogelijkheid om kennis te maken met één sport, gekozen uit het brede aanbod van sportverenigingen en -organisaties in de gemeente. Het aanbod wordt
gebundeld in een boekje dat aan alle leerlingen zal worden uitgereikt.

Ons aanbod

Leerlingen van groep 5 t/m 8 van alle basisscholen in de omgeving van Hurdegaryp mogen op donderdag 12 april, donderdag 19 april en donderdag 26 april 2018 deelnemen aan 3 speciale trainingen bij de Hardegarjiper Basketbalvereniging Hornets. Deze trainingen vinden plaats op donderdag van 19:00 tot 20:00 uur in sporthal De Hege Fiif in Hurdegaryp.

Doet je school niet mee met “Kies voor Hart en Sport”? Maar wil je wel graag kennis maken met basketbal? Neem dan even contact met ons op via info@hbvhornets.nl