Voortijdig einde van het basketbalseizoen

Bijzondere tijden waarin we nu met zijn allen verkeren. Onze regering heeft in aanvulling op de maatregelen van vorige week, nieuwe maatregelen genomen. Deze maatregelen houden in dat alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 worden verboden. Dat betekent dat het basketbalseizoen tot een abrupt einde gaat komen.

De NBB (basketbalbond) heeft maandagavond (23 maart) alle wedstrijden die nog resteerden geannuleerd. Ook worden er geen kampioenen uitgeroepen omdat dit niet passend is bij de situatie waarin we verkeren.

Voor diegenen die kaartjes hebben gekocht voor de finale Donar – Aris, geldt dat de kaartjes geldig blijven en de wedstrijd waarschijnlijk aan het begin van het nieuwe seizoen ingepland wordt. Meer informatie daarover is terug te vinden op de website van de bond.

Dit alles houdt ook in dat tot onze spijt het jaarlijkse mixtoernooi geen doorgang zal gaan vinden. Normaal gesproken houden wij onze algemene leden vergadering tijdens het mixtoernooi. Deze vergadering is een plicht die je hebt als vereniging. We gaan ons er nog over buigen op welke wijze we hier alsnog een vorm aan kunnen geven.

Onze spelers zijn fanatiek en treffen elkaar ook regelmatig buiten de trainingen om een balletje te gooien. Ook hier geldt de oproep van de regering, gebruik het gezonde verstand en zoek het risico niet op!

Als club proberen we met een aantal jeugdleden, een aantal oefeningen voor te bereiden die individueel thuis kunnen worden gedaan en via Youtube kunnen worden gevolgd. Daarmee houden we toch onze “skills” en conditie op peil.

Doordat alle trainingen en wedstrijden vervallen is het voor de gemeente en de bond ook maar de vraag of zij de gebruikelijke kosten in rekening brengen. Daarmee rijst bij ons ook de vraag hoe we moeten omgaan met de contributie indien er niet wordt getraind. Dit geldt niet alleen voor ons, maar natuurlijk voor alle sportverenigingen. We wachten hierover de berichtgeving van zowel de bond en de gemeente af. Zodra hier meer duidelijkheid over gaat ontstaan, houden we jullie op de hoogte.

Nog een laatste punt. Waarschijnlijk hebben de meeste mensen er al kennis van genomen maar ook de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz is afgelopen week stop gezet. Munten die je eventueel nog thuis hebt, kunnen niet meer ingeleverd worden. Als compensatie heeft de Poiesz besloten dat elke deelnemende club, dus ook wij, € 1000 ontvangt als sponsorgeld. Dat is iets meer zelfs dan het bedrag dat we in voorgaande jaren bij elkaar gespaard hebben. Een mooi gebaar, zo vinden wij.

Rest ons nog te zeggen: mensen, pas goed op elkaar en volg de richtlijnen.
Met sportieve groet
Bestuur HBV Hornets