Vacature Technische Commissie

Functie, taak of project      
Coördinator Technische zaken
 
Bij wie is informatie over deze functie beschikbaar
Fokko de Vegt
 
Plaats in de vereniging                       
Direct onder het bestuur
 
Doelstelling van de functie, taak of het project                   
Je coördineert binnen de Technische Commissie (TC) de technische processen binnen HBV Hornets, zodat de doelen zoals vermeld in het beleidsplan en teamplannen worden gerealiseerd. Ieder jaar wordt gewerkt met een jaarplan. De TC werkt samen met de trainers, zodat de taken verdeeld kunnen worden. Daarnaast ben je ervoor verantwoordelijk om éénmaal per jaar de zaalhuur in overleg met het wedstrijdsecretariaat tijdig vast te leggen.
 
Gemiddeld tijdbesteding         
ca. 3 u per maand
Daarnaast wordt je 1 of 2x per jaar uitgenodigd door het bestuur om de gang van zaken te bespreken.
 
Randvoorwaarde om de functie te kunnen vervullen
De TC heeft iemand nodig die:  

 • organiseert
 • leidend is in het volgen van het jaarplan
 • basketbaltechnische kennis heeft
 • trainers enthousiasmeert om training te geven
 • spelers vraagt om workshops te geven

Je zoekt mensen die dit kunnen en bent bereid een beetje te duwen en trekken om het gewenste resultaat te bereiken.
 
Wat ga je doen en wat is het resultaat                  
In het TC-jaarplan staan de acties verdeeld over het jaar. Je zorgt ervoor dat dit wordt uitgevoerd en de taken verdeeld worden.
 
De kernpunten per seizoen

 • 2 bijeenkomsten met al het technische kader
 • trainers/coaches zoeken & opleiden
 • indeling trainers
 • planning trainingen in de sportzalen
 • spelers indelen in teams: mei en december
 • scheidsrechters opleiden en plannen
 • afstemming met coördinator recreantenbasketball

Met wie ga je dat doen
Je werkt samen met de scheidsrechtersfunctionaris en de trainers / coaches.
 
Aanvullende informatie         
De TC draagt bij aan een cultuur waarbij trainers en coaches openstaan om zich te verbeteren. Gebruik de ervaring om anderen te verbeteren.

Heb je interesse? Laat het ons dan weten? Stuur een mail met een korte motivatie naar ons.