Training met Reinder Brandsma (Aris)

Nadat het basketbalseizoen in maart abrupt tot stilstand kwam, leek het er enige tijd op dat we voor de zomer niet meer zouden basketballen. Dankzij de versoepelingen voor de jeugd, de inzet van bestuur en trainers en het mooie weer kunnen we nu alweer een aantal weken trainen op het basketbalveldje in Tytsjerk.

Eigenlijk is basketbal een zaalsport, maar 3×3 basketbal (waarbij drie tegen drie op één basket op een half veld wordt gespeeld), is wel een buitensport. En laat 3×3 basketbal op dit moment erg aan populariteit winnen in Nederland. Als basketbalvereniging willen we hier graag ons steentje aan bijdragen. Al eerder waren we aanwezig bij de lancering van We Here Fryslân, een project waarmee de samenwerking gezocht wordt om 3×3 basketbal ook in Friesland te activeren.

Op 3 juni 2020 hebben wij ons officieel aangesloten bij We Here Fryslân. Tijdens een bijzondere training die door Aris-speler Reinder Brandsma verzorgd werd, hebben we een handtekening gezet onder deze samenwerking. Onder het toeziend oog van vertegenwoordigers van We Here Fryslân en het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waarvan Reinder Brandsma ambassadeur is, werd er getraind en speelde de jeugd een aantal 3×3 partijtjes. Het enthousiasme spatte ervan af en na afloop van de training was iedereen het erover eens dat het een zeer geslaagde avond was. Dit enthousiasme willen we graag vasthouden. In de komende weken willen we onze trainingen op het basketbalveldje in Tytsjerk dan ook verder uitbreiden met een specifieke 3×3 training voor de jeugd tot 18 jaar. En ook in het nieuwe seizoen zal 3×3 zeker een prominente rol spelen binnen onze basketbalvereniging.

basketbaltraining met Reinder Brandsma