Teamindeling

Voor een relatief kleine vereniging zoals HBV Hornets is het elk jaar weer puzzelen om alles rond te krijgen. We gebruiken dan ook een aantal afwegingscriteria die we graag met jullie delen. Deze afwegingen om tot een teamindeling te komen zijn:

Leeftijdsbeginsel

Het leeftijdsbeginsel houdt in dat we 1 januari als peildatum nemen om te bepalen welke leeftijd een speler heeft. Vervolgens wordt hij of zij ingedeeld in het team wat past bij deze leeftijd.

Teams intact houden

Omdat bepaalde teams langere tijd al met elkaar trainen en wedstrijden spelen, willen we pogen deze teams zoveel als mogelijk intact te laten en zo weinig mogelijk verstoring daarin aan te brengen.

Naar boven mag, naar beneden niet

Een speler mag meedoen met een ouder team, andersom een oudere speler mag niet meedoen bij een jonger team.

Dispensatie

De situatie waarin we dispensatie op de regels aan de bond moeten vragen, willen we zoveel mogelijk voorkomen. In bijzonder gevallen mogen er maximaal 2 spelers dispensatie krijgen. Hiermee sluiten we aan op de richtlijnen van de bond.

Gelet op de leeftijd van de spelers en het tot stand komen van een aantal teams, ziet dit in het seizoen 2022/2023 als volgt uit:

  • Peanuts (geboren in 2013 en later);
  • U12 (geboren tussen 2011 en 2012);
  • VU14 / U14 (geboren tussen 2009 en 2010);
  • U16 (geboren tussen 2007 en 2008);
  • U18 (geboren tussen 2005 en 2006);
  • U20 (geboren tussen 2003 en 2004);
  • Dames/ heren senioren (geboren in 2002 en eerder)

Bij voorkeur heeft een team 8 of meer spelers. Soms kunnen we dat niet waarmaken. We zullen dan met zogenaamde bankspelers (jongere spelers) het team regelmatig aanvullen.