Teamindeling

Voor een relatief kleine vereniging zoals HBV Hornets is het elk jaar weer puzzelen om alles rond te krijgen. We gebruiken dan ook een aantal afwegingscriteria die we graag met jullie delen. Deze afwegingen om tot een teamindeling te komen zijn:

Leeftijdsbeginsel

Het leeftijdsbeginsel houdt in dat we 1 januari als peildatum nemen om te bepalen welke leeftijd een speler heeft. Vervolgens wordt hij of zij ingedeeld in het team wat past bij deze leeftijd.

Teams intact houden

Omdat bepaalde teams langere tijd al met elkaar trainen en wedstrijden spelen, willen we pogen deze teams zoveel als mogelijk intact te laten en zo weinig mogelijk verstoring daarin aan te brengen.

Naar boven mag, naar beneden niet

Een speler mag meedoen met een ouder team, andersom een oudere speler mag niet meedoen bij een jonger team.

Dispensatie

De situatie waarin we dispensatie op de regels aan de bond moeten vragen, willen we zoveel mogelijk voorkomen. In bijzonder gevallen mogen er maximaal 2 spelers dispensatie krijgen. Hiermee sluiten we aan op de richtlijnen van de bond.

De conclusie van dit alles is dat we gelet op de leeftijd van de spelers tot een aantal teams komen, en dat ziet er als volgt uit:

  • Peanuts (geboren na 2011);
  • U12 (geboren tussen 2010 en 2011);
  • U14 (geboren tussen 2008 en 2009);
  • U16 (geboren tussen 2006 en 2007);
  • U18 (geboren tussen 2004 en 2005);
  • V20 / U20 (geboren tussen 2002 en 2003);
  • U22 (geboren tussen 2000 en 2001);
  • U24 (geboren tussen 1998 en 1999).

Bij voorkeur heeft een team 8 of meer spelers. Soms kunnen we dat niet waarmaken. We zullen dan met zogenaamde bankspelers (jongere spelers) het team regelmatig aanvullen.