Teamindeling

Voor een relatief kleine vereniging zoals HBV Hornets is het elk jaar weer puzzelen om alles rond te krijgen. We gebruiken dan ook een aantal afwegingscriteria die we graag met jullie delen. Deze afwegingen om tot een teamindeling te komen zijn:

Leeftijdsbeginsel

Het leeftijdsbeginsel houdt in dat we 1 januari als peildatum nemen om te bepalen welke leeftijd een speler heeft. Vervolgens wordt hij of zij ingedeeld in het team wat past bij deze leeftijd.

Teams intact houden

Omdat bepaalde teams langere tijd al met elkaar trainen en wedstrijden spelen, willen we pogen deze teams zoveel als mogelijk intact te laten en zo weinig mogelijk verstoring daarin aan te brengen.

Naar boven mag, naar beneden niet

Een speler mag meedoen met een ouder team, andersom een oudere speler mag niet meedoen bij een jonger team.

Dispensatie

De situatie waarin we dispensatie op de regels aan de bond moeten vragen, willen we zoveel mogelijk voorkomen. In bijzonder gevallen mogen er maximaal 2 spelers dispensatie krijgen. Hiermee sluiten we aan op de richtlijnen van de bond.

De conclusie van dit alles is dat we gelet op de leeftijd van de spelers tot een aantal teams komen, en dat ziet er als volgt uit:

  • Peanuts (geboren na 2010);
  • U12 (geboren tussen 2009 en 2010);
  • U14 (geboren tussen 2007 en 2008);
  • U16 (geboren tussen 2005 en 2006);
  • U18 (geboren tussen 2003 en 2004);
  • V20 / U20 (geboren tussen 2001 en 2002);
  • U22 (geboren tussen 1999 en 2000);
  • U24 (geboren tussen 1997 en 1998).

Bij voorkeur heeft een team 8 of meer spelers. Soms kunnen we dat niet waarmaken. We zullen dan met zogenaamde bankspelers (jongere spelers) het team regelmatig aanvullen.