Skip to main content

Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is HBV Hornets verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die wij (moeten) verzamelen. Daaronder valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens zoals NAW gegevens of e-mailadressen. Deze gegevens worden verzameld door het secretariaat van de HBV Hornets via het aanmeldformulier, het toestemmingsformulier voor foto- en filmmateriaal en/of via de website. Daarnaast maken wij van elke wedstrijdspelend lid een foto voor de spelerskaart. Tijdens wedstrijden, trainingen en activiteiten worden regelmatig foto’s en filmpjes gemaakt of worden wedstrijden via internet gestreamd. Deze gebruiken wij ter promotie van onze vereniging en van de basketbalsport maar ook om ouders op de hoogte te houden van de sport van hun kind. Hiervoor vragen wij dus van elk lid (of de ouders van minderjarige leden) toestemming om de foto- en filmmateriaal te mogen gebruiken.

Wij zijn verplicht om alle relevante gegevens van onze leden vast te leggen in Sportlink, het administratie programma van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Deze gegevens worden met uiterste zorgvuldigheid  beheerd. Ze worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden binnen de vereniging en in de communicatie met de NBB. Daarnaast worden spelersfoto, naam en leeftijd gebruikt op de spelerskaart van elke speler. Deze gegevens zijn te vinden de app van Sportlink. Dit is o.a. nodig voor scheidsrechters en officials om tijdens wedstrijden de identiteit van spelers te controleren.

Als vereniging hebben wij vastgelegd welke gegevens wij noodzakelijk moeten verzamelen, beheren en bewaren. Ook hebben wij in een afzonderlijk document vastgesteld hoe deze gegevens beveiligd worden en wat te doen is in het geval van verlies van deze gegevens. Met de nieuwe AVG heb je het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen en de verwerking daarvan – in zover mogelijk – te beperken. Ook heb je het recht om vergeten te worden maar gegevens die wettelijk bewaard moeten worden, mogen pas na verloop van de bewaarperiode worden gewist. Let wel, na een afmelding als lid zijn wij verplicht om de gegevens nog een tijd te bewaren. Heb je vragen of wil je inzage in je gegevens of wijzigingen aanbrengen, neem dan contact op met het secretariaat van de Hornets via mail.

Website & Google Analytics

Via Google Analytics verzamelen wij anonieme gegevens over het gebruik van onze website. Denk daarbij aan bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren en op jullie wensen aanpassen. Hiervoor maken wij gebruik van analytische cookies. Deze gegevens worden zodanig anoniem gemaakt dat ze niet te herleiden zijn naar een persoon. Omdat deze anonieme gegevens met Google Analytics gedeeld worden om deze te verwerken, hebben wij met Google Analytics een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Mail & Mailchimp

Naast Google Analytics gebruiken wij ook Mailchimp. Deze online software maakt het mogelijk om doelgerichte mailings te versturen. Omdat Mailchimp los staat van onze website, worden hiervoor ook geen cookies geplaatst. Gegevens als mailadres, naam en team of functie binnen de club worden wel opgeslagen want alleen zo is het mogelijk om informatieve en toepasselijke mailings te versturen. Ook met Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Nieuwe ontwikkelingen

Wij behouden ons het recht voor om de tekst van deze privacyverklaring/disclaimer aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen of wet- en regelgeving. Kom dus regelmatig terug om de tekst van de privacyverklaring nog eens te lezen.