Planning van en Taken tijdens thuiswedstrijden

RESERVEER ALLE THUISWEDSTRIJDEN ALS ZIJNDE BEZET VOOR BASKETBAL!!

Als trainers en bestuur merken we dat er nog onvoldoende rekening gehouden wordt, met het feit dat er op de zaterdagen van onze ’thuiswedstrijden’, ook altijd taken uit te voeren zijn naast je eigen te spelen wedstrijd. Hoewel we dit seizoen toch echt ruim van te voren kenbaar maken, wanneer welke wedstrijden gespeeld worden, zijn er leden die op het laatste moment aangeven dat ze niet kunnen. Dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, mits je natuurlijk tijdig vervanging regelt en dat doorgeeft aan je trainer en/ of de wedstrijdcommissaris Nienke Bodde.

Op de trainingen is ook aan gegeven dat je er in principe van uit mag gaan dat je bij elke thuiswedstrijd, naast je ‘eigen’ wedstrijd, ook een taak bij een andere wedstrijden hebt. OF voor je eigen wedstrijd OF na je eigen wedstrijd. Wij proberen alle taken en de ‘lasten’ zo evenredig mogelijk te verdelen en houden zoveel mogelijk rekening met eventuele bijzonderheden en wensen die bij ons bekend zijn. Het wedstrijdsecretariaat houdt een lijst bij met wie wat heeft gedaan. Het niet uitvoeren van je taken, zonder vervanging te regelen, heeft als consequentie dat je de eerstvolgende wedstrijd van je eigen team niet mee mag spelen. Hiervoor gelden geen uitzonderingen, ook al heeft dit ‘consequenties’ voor je eigen team.

Ons advies is daarom ook alle data van de thuiswedstrijden in je agenda te reserveren en hier geen werk of andere zaken strak om heen te plannen. Want in principe kun je ingedeeld worden. Op de onderstaande zaterdagen zijn er thuiswedstrijden:

  • 11 oktober 2014

  • 1 november 2014

  • 22 november 2014

  • 17 januari 2015

  • 24 januari 2015

  • 7 maart 2015

  • 21 maart 2015

  • 11 april 2015

Namens het bestuur en trainers/ coaches willen we jullie alvast bedanken voor het begrip en de enorme inzet die jullie leveren.

(de meeste wedstrijden zijn vanaf 9:00 uur ’s ochtends tot ongeveer 16:00 uur gepland, de thuiswedstrijden op 22 november en in januari zijn in de middag en de avond gepland; nadere informatie hierover volgt ter zijner tijd. Maar ruim van te voren)