Ook in 2019 weer “Kies voor Hart en Sport”

Zoals ook in de afgelopen jaren doen de Hornets ook dit jaar weer mee met het project “Kies voor Hart en Sport”. Met dit project worden leerlingen van groep 5 t/m 8 in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met diverse sport- en bewegingsactiviteiten. Dit jaar mogen ook leerlingen van het voortgezet onderwijs deelnemen aan “Kies voor Hart en Sport”.

Het doel is dat de leerlingen op korte of langere termijn een meer bewuste keuze kunnen maken voor de bewegingsactiviteit die het beste bij hen past. Het project wordt georganiseerd door de afdeling sportstimulering van de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel.

Het project ‘Kies voor Hart en Sport’ is een landelijk sportstimuleringsproject, ontwikkeld door de Nederlandse Hartstichting en NOC*NSF. De doelstelling van het project ‘Kies voor Hart en Sport’ is: het gericht en mogelijk blijvend motiveren van leerlingen van groep 5 t/m 8 van basisscholen om in de vrije tijd, op vrijwillige basis, deel te nemen aan sportactiviteiten in de eigen regio.

Het programma

Het programma van ‘Kies voor Hart en Sport’ bestaat uit twee lesmodules die op de deelnemende scholen worden uitgevoerd door ‘High Five’. Op de school worden 2 tot 6 lessen over gezondheid en sport met de introductie van enkele sporten door eigen leerkracht en externe vakleerkrachten gegeven. Daarna krijgt elke leerling de mogelijkheid om kennis te maken met één sport, gekozen uit het brede aanbod van sportverenigingen en -organisaties in de gemeente. Het aanbod waaruit de leerlingen kunnen kiezen, wordt gebundeld in een boekje aangeboden.

Doe ook mee!

Ook dit jaar nodigen wij weer de deelnemende leerlingen in (de omgeving van) Hurdegaryp uit om kennis te maken met basketbal. Op de woensdagavonden in april en mei kunnen zij weer aansluiten bij de reguliere trainingen bij de Hardegarjiper Basketbalvereniging Hornets. De trainingstijden zijn afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer (zie trainingstijden). Deze trainingen vinden plaats in sporthal De Hege Fiif in Hurdegaryp.

Doet je school niet mee met “Kies voor Hart en Sport”? Maar wil je wel graag kennis maken met basketbal? Geen probleem! Neem dan even contact met ons op via info@hbvhornets.nl