Blog

Een nieuw bestuur

Op 12 oktober is een Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd. Hierin is het voorstel voor de inrichting van een nieuw bestuur en de ondersteunende commissies voorgelegd aan de leden. De aanwezige leden en ouders van onze jongere leden hebben vervolgens hun stem uit mogen brengen over dit voorstel. Deze stemming was positief waarmee het voorstel

Read More