Vrijwilligers – Verklaring omtrent gedrag

Verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers HBV Hornets

HBV Hornets vraagt je, als vrijwilliger bij de club, een verklaring omtrent gedrag te overhandigen. Maar wat houdt dat precies in?

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een verklaring omtrent gedrag staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Waarom vragen we om een VOG?

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen in een veilige omgeving kan sporten. Als sportvereniging is het onze plicht om maatregelen te nemen die sexuele intimidatie kunnen voorkomen.

Voor vrijwilligers in de sport is de VOG-aanvraag gratis. Met deze aanvraag toont de vrijwilliger aan dat hij/zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten zoals een zeden- of een geweldsdelict. Ook maken we met het aanvragen van een VOG het onderwerp sexueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en laten we zien dat we werken aan een veilig klimaat binnen onze vereniging.

Op welke punten word je gescreend?

HBV Hornets geeft op het aanvraagformulier aan voor welke functie binnen HBV Hornets de VOG wordt aangevraagd en op welke functieaspecten in het verleden wordt getoetst. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG af. De VOG is een momentopname. HBV Hornets zal elke 3 jaar om een nieuwe VOG vragen.

De VOG-aanvraag in het kort

HBV Hornets zet de aanvraag voor jou als vrijwilliger klaar (naam, adres en geboortedatum zijn nodig). Jij ontvangt als vrijwilliger een mail met daarin een link om de aanvraag definitief te maken.

Na goedkeuring ontvang je binnen 4 weken de VOG en overhandig je deze aan HBV Hornets.

Om een electronische VOG aan te vragen moet je in het bezit zijn van DigID. Heb je nog geen DigID, vraag deze dan aan op www.digid.nl/aanvragen.

Meer weten?

Meer informatie over de VOG in de sport vind je op www.nocnsf.nl/vog en www.gratisvog.nl