Toestemming voor foto- en filmmateriaal

In mei 2018 verandert de wetgeving m.b.t. privacy aanzienlijk. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in werking. Dat betekent dat wij elke ouder/verzorger of speler voor elke foto of video om toestemming moeten vragen voordat wij dit op Facebook, in de mail, op onze website of andere communicatie uitingen mogen plaatsen. We hopen dat jullie begrijpen dat dit zelfs bij een kleine club als de onze, met rond 80 leden, niet te doen is.

Gelet op bovenstaande willen we jullie daarom vragen om één keer per seizoen toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s en filmmateriaal van jou/jouw kind in onze communicatie. Zonder deze toestemming mogen wij geen foto’s of video’s plaatsen.

Vul hiervoor het toestemmingsformulier foto-filmmateriaal in en lever dit ondertekend in op de volgende training.