Samenstelling Bestuur

Het huidige bestuur van de HBV Hornets bestaat op dit moment uit zes bestuursleden. De (vice)voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Functie

Naam

Voorzitter

vacant

Secretaris (tevens vice-voorzitter)

vacant

Penningmeester

vacant

Wedstrijdsecretariaat en Scheidsrechters

vacant

Marketing & Communicatie

vacant

Evenementen, activiteiten & acties

Anita Stienstra

Het bestuur is altijd bereikbaar via de contactgegevens zoals deze onderaan de webpagina beschreven staan.