Samenstelling Bestuur

Het huidige bestuur van de HBV Hornets bestaat op dit moment uit zes bestuursleden. De (vice)voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Functie

Naam

Voorzitter

Nienke Bodde

Secretaris

Hedwig van den Berg

Penningmeester

Marian Dijk

Wedstrijdsecretariaat en Scheidsrechters

Sebastiaan Hartman

Voorzitter technische commissie (TC)

Feije van der Meer

Evenementen, activiteiten & acties

(tevens vice-voorzitter)

Anita Stienstra

Het bestuur is altijd bereikbaar via de contactgegevens zoals deze onderaan de webpagina beschreven staan.