Contributie

De contributie wordt in termijnen (elke twee maanden; in juli, september, november, januari, maart en mei) geïncasseerd via een automatische incasso omstreeks de 10de van die maand. De hoogte is afhankelijk van het team waar je in speelt en of je wedstrijden speelt. Bij de wedstrijdspelende leden is namelijk de bondcontributie van de NBB en het gebruik van het wedstrijdtenue opgenomen in het tarief.

Voor het huidige seizoen gelden de volgende tarieven.

TeamRecreantWedstrijd spelend
Peanuts / U12€ 30,45€ 43,00
U14€ 31,60€ 44,00
U16€ 32,65€ 45,50
U18 / U20€ 37,00€ 50,00
Senioren€ 41,30€ 54,00

Indien er sprake is van een langdurige blessure (= langer dan 3 maanden) dan kun je contact opnemen met 1 van de bestuursleden van het dagelijks bestuur om een afspraak te maken over het terug vragen van de contributie over de periode dat je geblesseerd bent.

Als HBV Hornets vinden wij het erg belangrijk dat ieder kind en / of volwassene in het kader van zijn / haar (sport)ontwikkeling en gezondheid als lid deel moet kunnen uitmaken van onze vereniging. Ook als er (tijdelijk) de financiële draagkracht hiervoor ontbreekt. Vanuit deze gedachte willen wij als basketbalvereniging een financiële tegemoetkoming bieden aan die leden die niet in aanmerking komen voor andere, reeds bestaande, ‘support’ mogelijkheden zoals bijv. het Jeugdsportfonds Friesland en / of de gemeente. Je kunt ook altijd naar één van de bestuursleden toestappen om hierover informatie te krijgen.