Contributie

 

Contributiecategorieën HBV Hornets

Bedragen zijn per 2 maanden

Peanuts (U8 / U10) / U12 recreant € 30,45
Peanuts (U8 / U10) / U12 wedstrijdspelend € 43,00
U14 recreant € 31,60
U14 wedstrijdspelend € 44,00
U16 recreant € 32,65
U16 wedstrijdspelend € 45,50
U18 / U20 recreant € 37,00
U18 / U20 wedstrijdspelend € 50,00
Senioren recreant € 41,30
Senioren wedstrijdspelend € 54,00

De contributie wordt in termijnen (elke twee maanden; in juli, september, november, januari, maart en mei) geïncasseerd via een automatische incasso omstreeks de 10de van die maand.

De factuur met het contributiebedrag zal een aantal dagen voor de incasso in je mailbox verschijnen. Bij de wedstrijdspelende leden zit in het contributiebedrag de bondcontributie van de NBB en het ‘gebruik’ van het wedstrijdtenue.

Indien er sprake is van een langdurige blessure (= langer dan 3 maanden) dan kun je eventueel contact opnemen met 1 van de bestuursleden van het dagelijks bestuur om een afspraak te maken over het terug vragen van de contributie over de periode dat je geblesseerd bent.

Als HBV Hornets vinden wij het erg belangrijk dat ieder kind en / of volwassene in het kader van zijn / haar (sport)ontwikkeling en gezondheid als lid deel moet kunnen uitmaken van onze vereniging. Ook als er (tijdelijk) de financiële draagkracht hiervoor ontbreekt. Vanuit deze gedachte willen wij als basketballvereniging een financiële tegemoetkoming bieden aan die leden die niet in aanmerking komen voor andere, reeds bestaande, ‘support’ mogelijkheden zoals bijv. het Jeugdsportfonds Friesland en / of de gemeente. Je kunt ook altijd naar één van de bestuursleden toestappen om hierover informatie te krijgen.