Aanmelden als lid van HBV Hornets

Bedankt voor de belangstelling in onze vereniging.

Voordat je je wilt aanmelden als lid van onze vereniging, raden wij je aan om eerst 3 keer met ons mee te trainen, zodat je zelf ook kunt ervaren of deze geweldige sport ook 'jouw' sport is of kan worden. Bij de 3de keer dat je mee traint, krijg je van de desbetreffende trainer een aanmeldingsformulier mee of kun je deze via deze pagina downloaden.

Bij het secretariaat kun je je aanmelden als lid van HBV Hornets. Klik hieronder op de rode tekst om het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen.

Het ingevulde aanmeldingsformulier dient ondertekend aan het secretariaat te worden toegezonden of aan je trainer gegeven te worden. Het toezenden van het formulier mag zowel via de post als 'gescand' via de mail verzonden worden. Let op: Er is een handtekening vereist op het aanmeldformulier. HET FORMULIER MOET DUS EERST WORDEN AFGEDRUKT!

Het secretariaat zal via een mail bevestigen dat je je hebt aangemeld bij HBV Hornets. Mochten er naar aanleiding van je ingevulde aanmeldingsformulier vragen zijn, dan zal het secretariaat contact hierover met jou of je ouders opnemen.

Lees goed door welke rechten en verplichtingen er verbonden zijn aan het lidmaatschap van de HBV Hornets. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je natuurlijk gerust contact opnemen met het secretariaat en/ of je trainer(s).

Aanmeldformulier HBV Hornets downloaden