Inleveren boekjes Grote Club Actie

Op zaterdag 13 september hebben we gezamenlijk (althans een groot gedeelte van de jeugd) loten verkocht ten behoeve van de Grote Club Aktie. Hoewel het deze keer wel heel mooi weer was en het tijdstip gunstig leek. Zijn er toch minder loten verkocht op deze zaterdag dan vorig jaar. Dat is jammer, want aan de inzet heeft het echt niet gelegen.

Diegene die op deze zaterdag niet aanwezig konden zijn, hebben van de trainers een boekje mee gekregen om zelf loten te verkopen. We hebben gesteld dat je minimaal 3 loten moet verkopen. Een aantal boekjes hebben we alweer ontvangen en gezien dat sommigen ruim meer dan 3 loten hebben verkocht. Geweldig! Diegene die nog geen boekje heeft ingeleverd, kan dit doen tot uiterlijk donderdag 9 oktober.

Op een enkele heer na, schitterden zij op de GCA-zaterdag door afwezigheid,mdat is natuurlijk jammer. Maar ook dit jaar zal, conform de afspraken ‘3 loten’ van jullie rekening worden afgeschreven. In ruil krijg je natuurlijk je lotnummers. Deze kun je in je bankafschriften teruglezen.

als je nog vragen hierover, kun je contact met je trainer of een van de bestuursleden opnemen.